Git
Chapters ▾ 2nd Edition

9.3 Git и други системи - Заклучок

Заклучок

Треба да се чувствувате удобно да го користите Git како клиент за други системи за контрола на верзии, или да увезувате скоро било кое постоечко складиште во Git без да ги изгубите податоците. Во следното поглавје, ќе ги покриеме суровата внатрешност на Git, така што ќе може да се занимава со секој бајт, доколку е потребно.

scroll-to-top