Git
Chapters ▾ 2nd Edition

2.8 Основите на Git - Заклучок

Заклучок

Во овој момент, можете да ги направите сите основни локални Git операции - креирање или клонирање на складиште, правење промени, поставување и извршување на тие промени и прегледување на историјата на сите промени што ги извршил складиштето. Потоа, ќе ја покриеме функцијата на убијците на Гит: нејзиниот модел на разгранување.

scroll-to-top