Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.12 Appendix C: Git Əmrləri - Plumbing Əmrləri

Plumbing Əmrləri

Kitabda qarşılaşdığımız bir çox aşağı səviyyəli plumbing əmrləri də var idi.

İlk qarşılaşdığımız, Pull Request Referləri içərisində serverdəki xam istinadlara baxmaq üçün ls-remote istifadə etdirik .

Səhnələşdirmə sahənizin necə göründüyünə baxmaq üçün Manual Faylı Yenidən Birləşdirmə, RerereIndex içərisində ls-files istifadə edirik.

Ayrıca Branch Referansları-də rev-parse-ni qeyd edərək hər bir sətri götürüb SHA-1 obyektinə çeviririk.

Bununla birlikdə, əhatə etdiyimiz aşağı səviyyəli plumbing əmrlərinin çoxu Git’in Daxili İşləri-da az-çox diqqət mərkəzindədir. Kitabın qalan hissəsində bunların istifadəsinin qarşısını almağa çalışdıq.

scroll-to-top