Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.3 Appendix A: Digər Mühitlərdə Git - Visual Studio Code’da Git

Visual Studio Code’da Git

Visual Studio Kodunda quraşdırılmış git dəstəyi var. Git versiyası 2.0.0 (və ya daha yeni) quraşdırılmış olmalıdır.

Xüsusiyyətlər:

 • Kanalda düzəliş etdiyiniz sənədin fərqinə baxın.

 • Git Status Çubuğu (sol altda) cari branch-;, çirkli göstəriciləri, gələn və gedən öhdəlikləri göstərir.

 • Ən çox görülən git əməliyyatlarını redaktordan edə bilərsiniz:

  • Bir deponu başladın.

  • Deponu klonlayın.

  • Branch-lar və etiketlər yaradın.

  • Mərhələ və dəyişikliklər commit edin.

  • Remote branch ilə push/pull/sync edin.

  • Birləşdirmə konfliktlərini həll edin.

  • Fərqlərə baxın.

 • Bir extension ilə, GitHub Pull Requests-i də idarə edə bilərsiniz: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=GitHub.vscode-pull-request-github.

Rəsmi sənədləri burada tapa bilərsiniz: https://code.visualstudio.com/Docs/editor/versioncontrol.

scroll-to-top