Git

Book

2nd Edition (2014)

The entire Pro Git book, written by Scott Chacon and Ben Straub and published by Apress, is available here. All content is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 license. Print versions of the book are available on Amazon.com.

 1. 1. Getting Started

  1. 1.1 Versiyaya Nəzarət haqqında
  2. 1.2 Git-in qısa hekayəsi
  3. 1.3 Git nədir?
  4. 1.4 Əmr Sətiri
  5. 1.5 Giti quraşdırarkən
  6. 1.6 İlk Git quraşdırması
  7. 1.7 Yardım almaq
  8. 1.8 Summary
 2. 2. Git Basics

  1. 2.1 Git deposunun əldə edilməsi
  2. 2.2 Depoda Dəyişikliklərin Qeyd Edilməsi
  3. 2.3 Commit Tarixçəsinə Baxış
  4. 2.4 Ləğv Edilən İşlər (Geri qaytarılan)
  5. 2.5 Uzaqdan İşləmək
  6. 2.6 Etiketləmə
  7. 2.7 Git Aliases
  8. 2.8 Summary
 3. 3. Git Branching

  1. 3.1 Nutshell-də Branch-lar
  2. 3.2 Sadə Branching və Birləşdirmə
  3. 3.3 Branch İdarəedilməsi
  4. 3.4 Branching İş Axınları
  5. 3.5 Uzaq Branch-lar
  6. 3.6 Rebasing
  7. 3.7 Summary
 4. 4. Git on the Server

  1. 4.1 Protokollar
  2. 4.2 Serverdə Git Əldə Etmək
  3. 4.3 Sizin öz SSH Public Key’nizi yaratmaq
  4. 4.4 Server qurmaq
  5. 4.5 Git Daemon
  6. 4.6 Smart HTTP
  7. 4.7 GitWeb
  8. 4.8 GitLab
  9. 4.9 Üçüncü Tərəf Seçimləri
  10. 4.10 Summary
 5. 5. Distributed Git

  1. 5.1 Distribyutorluq Workflowları
  2. 5.2 Layihəyə Töhfə vermək
  3. 5.3 Layihənin saxlanılması
  4. 5.4 Summary
 6. 6. GitHub

  1. 6.1 Hesab Qurma və Konfiqurasiya
  2. 6.2 Bir Layihəyə Töhfə Vermək
  3. 6.3 Bir Layihənin Saxlanılması
  4. 6.4 Bir təşkilatı idarə etmək
  5. 6.5 GitHub Skriptləmə
  6. 6.6 Summary
 7. 7. Git Tools

  1. 7.1 Reviziya Seçimi
  2. 7.2 Interaktiv Səhnələşdirmə
  3. 7.3 Stashing və Təmizləmə
  4. 7.4 İşinizin İmzalanması
  5. 7.5 Axtarış
  6. 7.6 Tarixi Yenidən Yazmaq
  7. 7.7 Reset Demystified
  8. 7.8 İnkişaf etmiş Birləşmə
  9. 7.9 Rerere
  10. 7.10 Git ilə Debugging
  11. 7.11 Submodul-lar
  12. 7.12 Bundling
  13. 7.13 Dəyişdirmək
  14. 7.14 Credential Storage
  15. 7.15 Summary
 8. 8. Customizing Git

  1. 8.1 Git Konfiqurasiyası
  2. 8.2 Git Atributları
  3. 8.3 Git Hooks
  4. 8.4 Git-Enforced Siyasət Nümunəsi
  5. 8.5 Summary
 9. 9. Git and Other Systems

  1. 9.1 Git as a Client
  2. 9.2 Migrating to Git
  3. 9.3 Summary
 10. 10. Git Internals

  1. 10.1 Plumbing and Porcelain
  2. 10.2 Git Objects
  3. 10.3 Git References
  4. 10.4 Packfiles
  5. 10.5 The Refspec
  6. 10.6 Transfer Protocols
  7. 10.7 Maintenance and Data Recovery
  8. 10.8 Environment Variables
  9. 10.9 Summary
 11. A1. Appendix A: Git in Other Environments

  1. A1.1 Qrafik interfeyslər
  2. A1.2 Git in Visual Studio
  3. A1.3 Git in Visual Studio Code
  4. A1.4 Git in Eclipse
  5. A1.5 Git in Sublime Text
  6. A1.6 Git in Bash
  7. A1.7 Git in Zsh
  8. A1.8 Git in PowerShell
  9. A1.9 Summary
 12. A2. Appendix B: Embedding Git in your Applications

  1. A2.1 Əmr-sətri Git
  2. A2.2 Libgit2
  3. A2.3 JGit
  4. A2.4 go-git
  5. A2.5 Dulwich
 13. A3. Appendix C: Git Commands

  1. A3.1 Setup and Config
  2. A3.2 Getting and Creating Projects
  3. A3.3 Basic Snapshotting
  4. A3.4 Branching and Merging
  5. A3.5 Sharing and Updating Projects
  6. A3.6 Inspection and Comparison
  7. A3.7 Debugging
  8. A3.8 Patching
  9. A3.9 Email
  10. A3.10 External Systems
  11. A3.11 Administration
  12. A3.12 Plumbing Commands