Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.7 Kom igång - Få hjälp

Få hjälp

Om du någonsin behöver hjälp med att använda Git, finns det två likvärdiga sätt att åberopa den omfattande manualen (manpage) för vilket som helst av Gits kommandon:

$ git help <verb>
$ man git-<verb>

Till exempel kan du få hjälp för kommandot git config genom att köra

$ git help config

Dessa kommandon är trevliga eftersom du kan nå dem överallt, även offline. Om manualen eller denna bok inte är tillräcklig och du behöver personlig hjälp kan du prova kanalerna #git eller #github på Freenodes IRC server, som man hittar på https://freenode.net/. På dessa kanaler samlas regelbundet hundratals personer som är väldigt kompetenta när det gäller Git och ofta villiga att hjälpa till.

Utöver detta, om du inte behöver den fullständiga hjälpen från manualen, utan bara behöver en snabb uppfriskning gällande aktuella val för ett Gitkommando, kan du be om den mer kortfattad hjälp genom -h eller --help som till exempel:

$ git add -h
usage: git add [<options>] [--] <pathspec>...

  -n, --dry-run     dry run
  -v, --verbose     be verbose

  -i, --interactive   interactive picking
  -p, --patch      select hunks interactively
  -e, --edit      edit current diff and apply
  -f, --force      allow adding otherwise ignored files
  -u, --update     update tracked files
  -N, --intent-to-add  record only the fact that the path will be added later
  -A, --all       add changes from all tracked and untracked files
  --ignore-removal   ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)
  --refresh       don't add, only refresh the index
  --ignore-errors    just skip files which cannot be added because of errors
  --ignore-missing   check if - even missing - files are ignored in dry run
  --chmod <(+/-)x>   override the executable bit of the listed files
scroll-to-top