Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.2 Kom igång - En kort historik av Git

En kort historik av Git

Som många bra saker i livet, började Git med lite kreativ förstörelse och hätska kontroverser.

Linux är ett öppen källkodsprojekt med relativt stor omfattning. Under större delen av tiden för Linuxkärnans underhåll (1991-2002) distribuerades ändringar av densamma genom s.k. patchar och arkiverade filer. År 2002 började Linuxprojektet att använda ett proprietärt DVCS vid namn BitKeeper.

Under 2005 skedde ett sammanbrott i relationen mellan communityn som utvecklade Linuxkärnan och det kommersiella företag som utvecklade BitKeeper, och verktygets gratisversion upphörde. Detta fick communityn som utvecklar Linux (och särskilt Linus Torvalds, skaparen av Linux) att utveckla ett eget verktyg baserat på några av de lärdomar de fått vid användning av BitKeeper. Några av målen med det nya systemet var:

  • Snabbt

  • Enkel design

  • Starkt stöd för icke-linjär utveckling (tusentals parallella spår)

  • Fullt distribuerat

  • Kunna hantera stora projekt som Linuxkärnan effektivt (snabbhet och datastorlek)

Sedan födseln 2005, har Git utvecklats och mognat till att vara lättanvänt samtidigt som det har det uppfyller de initiala målen. Det är förbluffande snabbt, det är väldigt effektivt med stora projekt, och har ett otroligt system för icke-linjär utveckling (Se Git förgreningar).

scroll-to-top