Git
Chapters ▾ 2nd Edition

2.8 Osnove Git - Povzetek

Povzetek

Na tej točki lahko naredite osnovne lokalne operacije Git — ustvarite ali klonirate repozitorij, naredite spremembe, jih daste v področje priprave in jih potrdite ter pogledate zgodovino vseh sprememb, skozi katere je šel repozitorij. Naslednje bomo pokrili najboljšo značilnost Gita: njegov model vej.

scroll-to-top