Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.10 Dodatek C: Ukazi Git - Zunanji sistemi

Zunanji sistemi

Git ima nekaj ukazov za integracijo z drugimi sistemi za nadzor različic.

git svn

Ukaz git svn se uporablja za komunikacijo s sistemom za nadzor različic Subversion kot odjemalec. To pomeni, da lahko uporabite Git za izvlečenje in potrjevanje na strežnik Subversion.

Ta ukaz je podrobno opisan v razdelku Git in Subversion.

git fast-import

Za druge sisteme za nadzor različic ali uvoz iz skoraj katerega koli formata lahko uporabite git fast-import, da hitro preslikate drug format v nekaj, kar lahko Git enostavno beleži.

Ta ukaz je podrobno opisan v razdelku Uvažanje po meri.

scroll-to-top