Git

Book

2nd Edition (2014)

Download Ebook

The entire Pro Git book, written by Scott Chacon and Ben Straub and published by Apress, is available here. All content is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 license. Print versions of the book are available on Amazon.com.

The version found here has been updated with corrections and additions from hundreds of contributors. If you see an error or have a suggestion, patches and issues are welcome in its GitHub repository.

 1. 1. Začetek

  1. 1.1 O nadzoru različic
  2. 1.2 Kratka zgodovina Gita
  3. 1.3 Kaj je Git?
  4. 1.4 Ukazna vrstica
  5. 1.5 Namestitev Gita
  6. 1.6 Prva nastavitev Gita
  7. 1.7 Pridobivanje pomoči
  8. 1.8 Povzetek
 2. 2. Osnove Git

  1. 2.1 Pridobivanje repozitorija Git
  2. 2.2 Snemanje sprememb v repozitorij
  3. 2.3 Pregled zgodovine potrditev
  4. 2.4 Razveljavljanje stvari
  5. 2.5 Delo z daljavami
  6. 2.6 Označevanje
  7. 2.7 Aliasi Git
  8. 2.8 Povzetek
 3. 3. Veje Git

  1. 3.1 Veje na kratko
  2. 3.2 Osnove vej in združevanja
  3. 3.3 Upravljanje vej
  4. 3.4 Poteki dela z vejami
  5. 3.5 Oddaljene veje
  6. 3.6 Ponovno baziranje
  7. 3.7 Povzetek
 4. 4. Git na strežniku

  1. 4.1 Protokoli
  2. 4.2 Pridobitev Gita na strežniku
  3. 4.3 Generiranje vaših javnih ključev SSH
  4. 4.4 Nastavitev strežnika
  5. 4.5 Prikriti proces Git
  6. 4.6 Pametni HTTP
  7. 4.7 GitWeb
  8. 4.8 GitLab
  9. 4.9 Možnosti gostovanja pri tretjih ponudnikih
  10. 4.10 Povzetek
 5. 5. Porazdeljeni Git

  1. 5.1 Porazdeljeni poteki dela
  2. 5.2 Prispevek k projektu
  3. 5.3 Vzdrževanje projekta
  4. 5.4 Povzetek
 6. 6. GitHub

  1. 6.1 Namestitev in konfiguracija računa
  2. 6.2 Prispevek k projektu
  3. 6.3 Vzdrževanje projekta
  4. 6.4 Upravljanje organizacije
  5. 6.5 Skriptni GitHub
  6. 6.6 Povzetek
 7. 7. Orodja Git

  1. 7.1 Izbira revizije
  2. 7.2 Interaktivno pripravljanje
  3. 7.3 Shranjevanje na varno (angl. stashing) in čiščenje
  4. 7.4 Podpisovanje vašega dela
  5. 7.5 Iskanje
  6. 7.6 Prepisovanje zgodovine
  7. 7.7 Demistifikacija ponastavitve
  8. 7.8 Napredno združevanje
  9. 7.9 Rerere
  10. 7.10 Razhroščevanje z Gitom
  11. 7.11 Podmoduli
  12. 7.12 Povezovanje v pakete
  13. 7.13 Zamenjava
  14. 7.14 Shramba poverilnic
  15. 7.15 Povzetek
 8. 8. Prilagoditev Gita

  1. 8.1 Konfiguracija Git
  2. 8.2 Atributi Git
  3. 8.3 Kljuke Git
  4. 8.4 Primer pravilnika, ki ga uveljavlja Git
  5. 8.5 Povzetek
 9. 9. Git in ostali sistemi

  1. 9.1 Git kot odjemalec
  2. 9.2 Migracija na Git
  3. 9.3 Povzetek
 10. 10. Notranjost Gita

  1. 10.1 Napeljava in keramika
  2. 10.2 Objekti Git
  3. 10.3 Reference Git
  4. 10.4 Packfiles (datoteke zmanjšanih podatkov)
  5. 10.5 Refspec
  6. 10.6 Protokoli prenosa
  7. 10.7 Vzdrževanje in obnovitev podatkov
  8. 10.8 Spremenljivke okolja
  9. 10.9 Povzetek
 11. A1. Dodatek A: Git v drugih okoljih

  1. A1.1 Grafični vmesniki
  2. A1.2 Git v Visual Studio
  3. A1.3 Git v Visual Studio Code
  4. A1.4 Git v IntelliJ / PyCharm / WebStorm / PhpStorm / RubyMine
  5. A1.5 Git v Sublime Text
  6. A1.6 Git v Bashu
  7. A1.7 Git v Zsh
  8. A1.8 Git v Powershellu
  9. A1.9 Povzetek
 12. A2. Dodatek B: Vdelava Gita v vašo aplikacijo

  1. A2.1 Git v ukazni vrstici
  2. A2.2 Libgit2
  3. A2.3 JGit
  4. A2.4 go-git
  5. A2.5 Dulwich
 13. A3. Dodatek C: Ukazi Git

  1. A3.1 Nastavitev in konfiguracija
  2. A3.2 Pridobivanje in ustvarjanje projektov
  3. A3.3 Osnove posnetkov
  4. A3.4 Veje in združevanje
  5. A3.5 Deljenje in posodabljanje projektov
  6. A3.6 Pregled in primerjava
  7. A3.7 Razhroščevanje
  8. A3.8 Popravljanje
  9. A3.9 E-pošta
  10. A3.10 Zunanji sistemi
  11. A3.11 Administracija
  12. A3.12 Orodja za sisteme napeljave
scroll-to-top