Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.4 شروع به کار - خط فرمان

خط فرمان

روش‌های مختلفی برای استفاده از گیت وجود دارد. ابزارهای اصیل خط فرمان و بسیاری از رابط‌های کاربری گرافیکی با قابلیت‌های مختلف وجود دارد. برای این کتاب، ما از گیت در خط فرمان استفاده خواهیم کرد. اول آنکه فقط خط فرمان به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید همه دستورات گیت را اجرا کنید — اکثر رابط‌های گرافیکی جهت ساده بودن فقط بخش جزئی از کارکرد گیت را پیاده‌سازی می‌کنند. اگر می‌دانید که چگونه نسخه خط فرمان را اجرا کنید، احتمالاً می‌توانید از نحوه اجرای نسخه رابط گرافیکی نیز سر دربیاورید، اما برعکس آن لزوماً ممکن نیست. علاوه بر آن ممکن است که انتخاب کلاینت گرافیکی حاصل سلیقه شخصی شما باشد، اما همه کاربران همیشه رابط واحد خط فرمان را نصب و در دسترس دارند.

بنابرین انتظار می‌رود که شما بدانید چگونه ترمینال را در مک و یا Command Prompt یا Powershell را در ویندوز باز کنید. اگر شما نمی‌دانید که در این بخش، موضوع مورد بحث چیست، شاید نیاز باشد که دست نگه دارید و تحقیقی سریع دربارهٔ این مبحث کنید تا بتوانید ادامه مثال‌ها و توضیحات این کتاب را دنبال کنید.

scroll-to-top