Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.7 Başlanğıc - Kömək Almaq

Kömək Almaq

Git’dən istifadə edərkən köməyə ehtiyacınız olarsa, istənilən Git əmrinə dair ətraflı təlimat səhifəsinə (manpage) keçid etmək üçün 3 eyni yol mövcuddur.

$ git help <verb>
$ git <verb> --help
$ man git-<verb>

Məsələn, git config əmri üçün manpage yardımına əmrini icra edərək çata bilərsiniz.

$ git help config

Bu əmrlər yaxşıdır, çünki siz onlar istənilən yerdən, hətta oflayn olduqda belə istifadə edə bilərsiniz. Əgər manpage-lər və bu kitab bəs etməzsə və sizin şəxsi yardıma ehtiyacınız olarsa, https://freenode.net adresindən tapa biləcəyiniz Freenode IRC serverindəki #git və ya #github kanallarını yoxlaya bilərsiniz Bu kanallar adətən Git haqqında bilgili və kömək etməyə açıq olan yüzlərlə insan tərəfindən dolu olurlar.

Əlavə olaraq, kömək üçün ətraflı yazılmış manpage-dən istifadə etmək istəməsəniz, Git əmrinin özəlliklərini xatırlamaq üçün daha yığcam çıxarış verən -h və ya --help seçimlərindən istifadə edə bilərsiniz:

$ git add -h
usage: git add [<options>] [--] <pathspec>...

  -n, --dry-run     dry run
  -v, --verbose     be verbose

  -i, --interactive   interactive picking
  -p, --patch      select hunks interactively
  -e, --edit      edit current diff and apply
  -f, --force      allow adding otherwise ignored files
  -u, --update     update tracked files
  --renormalize     renormalize EOL of tracked files (implies -u)
  -N, --intent-to-add  record only the fact that the path will be added later
  -A, --all       add changes from all tracked and untracked files
  --ignore-removal   ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)
  --refresh       don't add, only refresh the index
  --ignore-errors    just skip files which cannot be added because of errors
  --ignore-missing   check if - even missing - files are ignored in dry run
  --chmod (+|-)x    override the executable bit of the listed files
scroll-to-top