Git
Chapters ▾ 2nd Edition

8.5 Prilagođavanje Gita - Rezime

Rezime

Pokrili smo većinu najznačajnijih načina na koje možete prilagoriti svoj Git klijent i server tako da bude u skladu s potrebama vašeg toka rada. Naučili ste mnogo toga o raznim konfiguracionim podešavanjima, atributima fajlova, hukovima, i slično. Sada bi trebalo da možete da podesite Git da se uklapa uz bilo koji tok rada koji vam padne na pamet.