Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.5 Početak - Instaliranje Gita

Instaliranje Gita

Pre nego što počnete da koristite Git, treba da ga učinite dostupnim na računaru. Ako je već instaliran, verovatno je dobra ideja da ga ažurirate na poslednju verziju. Možete da ga instalirate kao paket ili preko drugog instalera, ili da preuzmete izvorni kôd i sami ga kompajlirate.

Note

Ova knjiga je pisana uz Git 2.0.0. Premda većina komandi treba da radi i na prastarim verzijama Gita, neke od njih možda neće ili će možda imati malo drugačije dejstvo ako koristite stariju verziju. Pošto je Git odličan u očuvanju kompatibilnosti sa starijim verzijama, svaka verzija posle 2.0 će raditi kako valja.

Instaliranje na Linuksu

Ako želite da instalirate Git na Linuksu pomoću binarnog instalera, možete to da uradite pomoću osnovnog alata za održavanje paketa koji dolazi uz vašu distribuciju. Ako ste na primer na Fedori, možete da koristite yum:

 $ sudo yum install git

Ako ste na distribuciji koja je bazirana na Debijanu kao što je Ubuntu, probajte apt-get:

 $ sudo apt-get install git

Za više opcija, na Gitovom vebsajtu (http://git-scm.com/download/linux) se nalaze instrukcije za instaliranje na više različitih Juniksovih operativnih sistema.

Instaliranje na Meku

Postoji nekoliko načina da se Git instalira na Meku. Najlakše je verovatno instalirati Xcode Command Line Tools. Na Mavericks (10.9 ili više) ovo možete da uradite tako što ćete jednostavno pokrenuti git iz Terminala prvi put. Ako ga već nemate instaliran, pitaće vas da li želite da ga instalirate.

Ako želite noviju verziju, možete da ga instalirate i preko binarnog instalera. OSX Git instaler je dostupan za preuzimanje na Gitovom vebsajtu, na http://git-scm.com/download/mac.

Git OS X instaler.
Figure 7. Git OS X Instaler.

Možete da ga instalirate i kao deo GitHub-a tokom njegove instalacije. Njihov GUI alat za Git ima i opciju za instaliranje alata za komandnu liniju. Možete da preuzmete te alate sa GitHub-ovog sajta za Mek, na http://mac.github.com.

Instaliranje na Vindouzu

Postoji nekoliko načina na koje možete da instalirate Git na Vindouzu. Zvaničan bild je dostupan za preuzimanje na Gitovom vebsajtu. Samo idite na http://git-scm.com/download/win i preuzimanje će automatski početi. Imajte na umu da se ovaj projekat zove Git for Windows i nezavisan je od samog Gita; za više informacija o njemu, idite na https://git-for-windows.github.io/.

Drugi način da lako instalirate Git je tako što ćete instalirati GitHub na Vindouzu. Instaler sadrži i verziju za komandnu liniju i GUI. Radi dobro i sa Powershell-om, i postavlja čvrsto akreditalno keširanje i dobra CRLF podešavanja. Kasnije ćemo naučiti nešto više o ovim stvarima, a zasad je dovoljno da znate da je to ono što vam treba. Možete da preuzmete ovo sa Gitovog vebsajta za Vindouz na adresi http://windows.github.com.

Instaliranje pomoću izvornog koda

Neki ljudi će hteti da instaliraju Git preko izvornog koda, jer tako dobijaju najnoviju verziju. Binarni instaleri obično pomalo kaskaju, mada obzirom na to da je Git sazreo tokom prethodnih godina, razlika je mnogo manja.

Ako želite da instalirate Git iz izvora, morate da imate sledeće biblioteke od kojih Git zavisi: autotools, curl, zlib, openssl, expat i libiconv. Na primer, ako ste na sistemu koji ima yum (kao Fedora) ili apt-get (kao sistem baziran na Debijanu), možete da koristite neku od sledećih komandi da biste instalirali minimalne zavisnosti koje su neophodne za kompajliranje i instaliranje Gita:

 $ sudo yum install dh-autoreconf curl-devel expat-devel gettext-devel \
  openssl-devel zlib-devel
 $ sudo apt-get install dh-autoreconf libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev \
  gettext libz-dev libssl-dev

Da biste dodali dokumentaciju u raznim formatima (doc, html, info), neophodne su i ove dodatne zavisnosti (pri čemu korisnici RHEL-a ili RHEL-ovih derivativa kao što su CentOS i Scientific Linux moraju da dozvole EPEL repozitorijumu da preuzme paket docbook2X):

 $ sudo yum install asciidoc xmlto docbook2x
 $ sudo apt-get install asciidoc xmlto docbook2x

Sem toga, ako koristite Fedoru, RHEL ili njegove derivative, morate da uradite i sledeće zbog razlike u imenima binarnih fajlova.

 $ sudo ln -s /usr/bin/db2x_docbook2texi /usr/bin/docbook2x-texi

Kada imate sve neophodne zavisnosti, možete da uzmete poslednji izdat tarball sa nekoliko mesta. Možete da ga dobijete sa sajta Kernel.org, na adresi https://www.kernel.org/pub/software/scm/git, ili sa Gitovog miror sajta https://github.com/git/git/releases. Malo je jasnije koja je verzija poslednja na GitHub stranici, ali Kernel.org takođe ima release signatures ako želite da verifikujete šta preuzimate.

Onda, kompajlirajte i instalirajte:

 $ tar -zxf git-2.0.0.tar.gz
 $ cd git-2.0.0
 $ make configure
 $ ./configure --prefix=/usr
 $ make all doc info
 $ sudo make install install-doc install-html install-info

Kada ovo obavite, možete da uzmete Git i preko sâmog Gita za apdejtove:

 $ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git