Git
Chapters ▾ 2nd Edition

3.3 Grananje u Gitu - Upravljanje granama

Upravljanje granama

Sada kada ste napravili, spojili i obrisali neke grane, hajde da pogledamo neke alate za upravljanje granama koje će postati korisni kada počnete da stalno koristite grane.

Komanda git branch ima i druge namene pored toga što može da stvara i briše grane. Ako je pokrenete bez opcija, dobićete jednostavnu listu sa trenutnim granama:

$ git branch
  iss53
* master
  testing

Obratite pažnju na zvezdicu koja se javlja ispred imena grane master: to je indikator da je to grana koju ste trenutno čekautovali (tj. grana na koju pokazuje pokazivač HEAD). Ovo znači da, ako sada komitujete, grana master će biti pomerena napred novim stvarima koje ste napravili. Da biste videli poslednji komit na svakoj grani, možete pokrenuti git branch -v:

$ git branch -v
  iss53   93b412c fix javascript issue
* master  7a98805 Merge branch 'iss53'
  testing 782fd34 add scott to the author list in the readmes

Korisne --merged i --no-merged opcije mogu da filtriraju listu na grane koje već jeste ili još uvek niste spojili u granu na kojoj se trenutno nalazite. Da biste videli koje grane su već spojene u granu na kojoj ste sada, treba da pokrenete git branch --merged:

$ git branch --merged
  iss53
* master

Pošto ste se već spojili sa iss53 ranije, ta grana se nalazi na listi. Grane na ovoj listi koje nemaju * ispred sebe su u opštem slučaju spremne da budu obrisane sa git branch -d; već ste ih pripojili drugoj grani, tako da nećete ništa da izgubite.

Da biste videli sve grane koje sadrže rad koji još uvek niste spojili, pokrenite komandu git branch --no-merged:

$ git branch --no-merged
  testing

Ovo prikazuje vašu drugu granu. Zato što se na njoj nalazi rad koji još uvek nije spojen, pokušaj brisanja ove grane sa git branch -d neće uspeti:

$ git branch -d testing
error: The branch 'testing' is not fully merged.
If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D testing'.

Ako stvarno želite da obrišete tu granu i izgubite sav taj deo koda, možete da forsirate to sa -D, kao što predlaže pomoćna poruka.