Git
Chapters ▾ 2nd Edition

6.4 GitHub - Upravljanje organizacijom

Upravljanje organizacijom

Pored naloga za jednog korisnika, GitHub ima i ono što zovu organizacijama. Kao i lični nalozi, organizacioni nalozi imaju nejmspejs gde postoje svi projekti, ali su mnoge stvari različite. Ovi nalozi predstavljaju grupu ljudi sa zajedničkim vlasništvom projekata, i postoji mnogo alata za upravljanje podgrupama. Obično se ovi nalozi koriste za grupe otvorenog koda (kao što su perl ili rails) ili kompanije (kao što su google ili twitter).

Osnove o organizacijama

Organizaciju je dosta lako napraviti; samo kliknite na + ikonicu u gornjem desnom uglu bilo koje stranice na GitHub-u i izaberite New organisation.

Stavka _New organization_ na meniju
Figure 126. Stavka New organization na meniju.

Prvo treba da date ime svojoj organizaciji i ostavite mejl adresu kao glavnu tačku kontakta sa grupom. Onda možete da pozovete druge članove da budu suvlasnici naloga ako želite.

Pratite ove korake i uskoro ćete biti vlasnik potpuno nove organizacije. Kao i lični nalozi, organizacije su besplatne ako se složite s tim da sve što planirate da čuvate tamo bude otvorenog koda.

Kao vlasnik organizacije, kada forkujete repozitorijum, imaćete izbor da ga forkujete u nejmspejs vaše organizacije. Kada kreirate nove repozitorijume možete da ih kreirate ili pod ličnim nalogom ili pod bilo kojom organizacijom čiji ste vlasnik. Možete i automatski da "nadgledate" bilo koji novi repozitorijum koji se napravi pod tim organizacijama.

Baš kao u Lični avatar, možete da okačite avatar za vašu organizaciju kako biste je malo personalizovali. Takođe, baš kao kod ličnih naloga, imate početnu stranicu za organizaciju na kojoj se nalazi spisak svih repozitorijuma i koju mogu da gledaju drugi ljudi.

Sada ćemo pokriti neke stvari koje su malo drugačije kod organizacionih naloga.

Timovi

Organizacije su povezane sa pojedincima preko timova, što su jednostavno grupe pojedinačnih korisničkih naloga i repozitorijuma u okviru organizacije zajedno sa vrstom pristupa koji ti ljudi imaju tim repozitorijumima.

Na primer, recimo da vaša kompanija ima tri repozitorijuma: frontend, backend i deployscripts. Želećete da vaši HTML/CSS/JavaScript developeri imaju pristup frontend-u i možda backend-u, a da ljudi iz tima Operations imaju pristup backend-u i deployscripts-u. Timovi ovo čine jednostavnim, bez toga da morate da rukujete kolaboratorima za svaki pojedinačan repozitorijum.

Stranica organizacije vam pokazuje jednostavnu komandnu tablu sa svim repozitorijumima, korisnicima i timovima koji su pod ovom organizacijom.

Stranica organizacije
Figure 127. Stranica organizacije.

Kako biste upravljali timovima, možete da kliknete na traku sa desne strane stranice Stranica organizacije. pod imenom Teams. Ovo će vas odvesti na stranicu gde možete da dodajete članove u tim, da dodajete repozitorijume u tim ili da upravljate podešavanjima i nivoima kontrola pristupa za tim. Svaki može da ima privilegiju da samo čita, da čita i piše ili administrativnu privilegiju za repozitorijume. Možete da promenite te nivoe klikom na dugme Settings u Stranica tima..

Stranica tima
Figure 128. Stranica tima.

Kada pozovete nekog u tim, on ili ona će dobiti mejl u kome će im se staviti do znanja da su pozvani.

Štaviše, timska @pominjanja (kao @acmecorp/frontend) rade poprilično isto kao i sa individualnim korisnicima, osim što su onda svi članovi tima pretplaćeni na temu. Ovo je korisno ako želite pažnju nekog iz tima, ali niste sigurni koga tačno treba da pitate.

Korisnik može da pripada bilo kom broju timova, zato nemojte ograničavati sebe. Timovi kao ux, css ili refaktorisanje su korisni za određenu vrstu pitanja, a drugi kao legal ili daltonisiti za potpunu drugu vrstu.

Revizioni log

Organizacije daju vlasnicima i pristup svim informacijama o tome šta se događa u organizaciji. Možete da odete na Audit Log da vidite koji događaji su se dogodili na nivou orgazacije, ko ih je počinio i gde su se na svetu odigrali.

Audit log
Figure 129. Audit log.

Možete i da napravite filter i da prikažete samo određene vrste događaja, određena mesta ili određene ljude.