Git
Chapters ▾ 2nd Edition

5.4 Distribuirani Git - Rezime

Rezime

Sada bi trebalo da vam doprinošenje projektu na Gitu i održavanje sopstvenog projekta ili integracija doprinosa drugih kosnika dođe prirodno. Čestitamo, postali ste efikasan Git programer! U sledećem poglavlju ćete naučiti kako da koristite jedan od najpopularnijih git hosting servisa, GitHub.