Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.5 Appendix A: Git v drugih okoljih - Git v Zsh

Git v Zsh

Git tudi prihaja s knjižnico zaključevanja s tab-om za Zsh. Samo kopirajte contrib/completion/git-completion.zsh v vaš domači direktorij in podajte izvor v vaš .zshrc. Vmesnik Zsh je malenkost močnejši kot Bash-ev:

$ git che<tab>
check-attr    -- display gitattributes information
check-ref-format -- ensure that a reference name is well formed
checkout     -- checkout branch or paths to working tree
checkout-index  -- copy files from index to working directory
cherry      -- find commits not merged upstream
cherry-pick    -- apply changes introduced by some existing commits

Dvoumna zaključevanja s tabi niso samo izpisana; imajo pomagalne opise in lahko grafično navigirate po seznamu, da ponovno pritiskate tab. To deluje z ukazi Git, njegovimi argumenti in imeni stvari znotraj repozitorija (kot so ref-i in daljave) kot tudi imeni datotek in vsemi ostalimi stvarmi za katere Zsh ve, kako jih zaključiti s tabulatorjem.

Zsh je precej kompatibilen z Bash-em, kar se tiče prilagoditve poziva, vendar vam omogoča, da imate tudi poziv desne strani. Da vključite ime veje na desno stran, dodajte te vrstice v vašo datoteko ~/.zshrc:

setopt prompt_subst
. ~/git-prompt.sh
export RPROMPT=$'$(__git_ps1 "%s")'

To ima za rezultat prikaz trenutne veje na desni strani okna terminala, kadarkoli je vaša lupina znotraj repozitorija Git. Izgleda nekako takole:

Customized `zsh` prompt.
Figure 163. Customized zsh prompt.

Zsh je dovolj močen, saj so mu posvečena celotna ogrodja, da ga naredi boljšega. Eno izmed njih se imenuje "oh-my-zsh" in najdete ga lahko na https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh. Sistem vtičnika oh-my-zsh prihaja z močnim zaključevanjem git-a s tabulatorjem in ima sorto "tem", mnogo od njih prikazujejo podatke kontrole verzije. An example of an oh-my-zsh theme. je samo en primer, kar se lahko naredi s tem sistemom.

An example of an oh-my-zsh theme.
Figure 164. An example of an oh-my-zsh theme.
scroll-to-top