Git
Chapters ▾ 2nd Edition

7.2 Narzędzia Gita - Interaktywne używanie przechowali

Interaktywne używanie przechowali

Git dostarcza kilku skryptów, które ułatwiają wykonywanie zadań z linii poleceń. Zobaczysz tutaj parę interaktywnych komend, które pomogą Ci z łatwością dopracować commity, aby zawierały tylko pewnie kombinacje i części plików. Narzędzia te są bardzo przydatne w sytuacji, gdy zmieniasz kilka plików i następnie decydujesz, że chciałbyś, aby te zmiany były w kilku mniejszych commitach, zamiast w jednym dużym. W ten sposób możesz mieć pewność, że Twoje commity są logicznie oddzielnymi zestawami zmian i mogą być łatwiej zweryfikowane przez innych programistów pracujących z Tobą. Jeżeli uruchomisz git add z opcją -i lub -interactive, Git wejdzie w tryb interaktywny, pokazując coś podobnego do:

$ git add -i
      staged   unstaged path
 1:  unchanged    +0/-1 TODO
 2:  unchanged    +1/-1 index.html
 3:  unchanged    +5/-1 lib/simplegit.rb

*** Commands ***
 1: status   2: update   3: revert   4: add untracked
 5: patch   6: diff    7: quit    8: help
What now>

Możesz zauważyć, że ta komenda pokazuje zupełnie inny obraz przechowalni – właściwie są to te same informacje które możesz otrzymać przy pomocy git status, ale w bardziej zwięzłej formie. Listuje ona zmiany które dodałeś do przechowalni po lewej stronie, oraz te które nie są w niej jeszcze po prawej.

Po nich pokazana jest sekcja komend Commands. Możesz w niej zrobić kilka rzeczy takich jak dodanie plików do przechowalni, usunięcie z niej, dodanie do przechowalni części plików, dodanie nieśledzonych plików, czy otrzymanie różnicy między tym co jest w przechowalni.

Dodawanie i usuwanie plików z przechowalni

Jeżeli naciśniesz 2 lub u w linii What now>, skrypt dopyta Cię o to, które pliki chcesz dodać do przechowalni:

What now> 2
      staged   unstaged path
 1:  unchanged    +0/-1 TODO
 2:  unchanged    +1/-1 index.html
 3:  unchanged    +5/-1 lib/simplegit.rb
Update>>

Aby dodać pliki TODO i index.html do przechowalni, możesz wpisać numery:

Update>> 1,2
      staged   unstaged path
* 1:  unchanged    +0/-1 TODO
* 2:  unchanged    +1/-1 index.html
 3:  unchanged    +5/-1 lib/simplegit.rb
Update>>

Znak * obok każdego pliku, oznacza że plik ten będzie dodany do przechowalni. Jeżeli naciśniesz Enter, bez wpisywania niczego w Update>>, Git weźmie wszystkie zaznaczone pliki i doda je do przechowalni:

Update>>
updated 2 paths

*** Commands ***
 1: status   2: update   3: revert   4: add untracked
 5: patch   6: diff    7: quit    8: help
What now> 1
      staged   unstaged path
 1:    +0/-1   nothing TODO
 2:    +1/-1   nothing index.html
 3:  unchanged    +5/-1 lib/simplegit.rb

Teraz możesz zauważyć, że pliki TODO i index.html są w przechowalni, a plik simplegit.rb nie. Jeżeli chcesz usunąć plik TODO z przechowalni, musisz użyć opcji 3 lub r (cofnij, od ang. revert):

*** Commands ***
 1: status   2: update   3: revert   4: add untracked
 5: patch   6: diff    7: quit    8: help
What now> 3
      staged   unstaged path
 1:    +0/-1   nothing TODO
 2:    +1/-1   nothing index.html
 3:  unchanged    +5/-1 lib/simplegit.rb
Revert>> 1
      staged   unstaged path
* 1:    +0/-1   nothing TODO
 2:    +1/-1   nothing index.html
 3:  unchanged    +5/-1 lib/simplegit.rb
Revert>> [enter]
reverted one path

Spójrz ponownie na status Gita, zobaczysz teraz, że usunąłeś z poczekalni plik TODO:

*** Commands ***
 1: status   2: update   3: revert   4: add untracked
 5: patch   6: diff    7: quit    8: help
What now> 1
      staged   unstaged path
 1:  unchanged    +0/-1 TODO
 2:    +1/-1   nothing index.html
 3:  unchanged    +5/-1 lib/simplegit.rb

Aby zobaczyć porównanie tego co jest w przechowalni, możesz użyć komendy 6 lub d (ang. diff). Pokaże ona listę plików, które możesz wybrać aby zobaczyć wprowadzone zmiany. Jest to podobne do działania komendy git diff --cached:

*** Commands ***
 1: status   2: update   3: revert   4: add untracked
 5: patch   6: diff    7: quit    8: help
What now> 6
      staged   unstaged path
 1:    +1/-1   nothing index.html
Review diff>> 1
diff --git a/index.html b/index.html
index 4d07108..4335f49 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -16,7 +16,7 @@ Date Finder

 <p id="out">...</p>

-<div id="footer">contact : support@github.com</div>
+<div id="footer">contact : email.support@github.com</div>

 <script type="text/javascript">

Przy użyciu tych prostych komend, możesz używać trybu interaktywnego do łatwiejszej obsługi przechowalni.

Dodawanie poprawek do przechowalni

Dla Gita możliwe jest również, aby dodać do przechowalni tylko część plików, a nie całość. Na przykład, jeżeli zrobisz dwie zmiany w swoim pliku simplegit.rb, ale chcesz dodać do przechowalni tylko jedną z nich, a drugą nie. Z interaktywnej linii poleceń, wybierz 5 lub p (ang. patch). Git zapyta Cię, które pliki chciałbyś tylko w części dodać do przechowalni; następnie dla każdego zaznaczonego pliku, wyświetli kawałek różnicy na plikach i zapyta czy chcesz je dodać do przechowalni po kolei:

diff --git a/lib/simplegit.rb b/lib/simplegit.rb
index dd5ecc4..57399e0 100644
--- a/lib/simplegit.rb
+++ b/lib/simplegit.rb
@@ -22,7 +22,7 @@ class SimpleGit
  end

  def log(treeish = 'master')
-  command("git log -n 25 #{treeish}")
+  command("git log -n 30 #{treeish}")
  end

  def blame(path)
Stage this hunk [y,n,a,d,/,j,J,g,e,?]?

Masz teraz dużą ilość opcji. Pisząc ? otrzymasz listę rzeczy które możesz zrobić:

Stage this hunk [y,n,a,d,/,j,J,g,e,?]? ?
y - stage this hunk
n - do not stage this hunk
a - stage this and all the remaining hunks in the file
d - do not stage this hunk nor any of the remaining hunks in the file
g - select a hunk to go to
/ - search for a hunk matching the given regex
j - leave this hunk undecided, see next undecided hunk
J - leave this hunk undecided, see next hunk
k - leave this hunk undecided, see previous undecided hunk
K - leave this hunk undecided, see previous hunk
s - split the current hunk into smaller hunks
e - manually edit the current hunk
? - print help

Zazwyczaj, będziesz wybierał y lub n jeżeli chcesz dodać do przechowalni dany kawałek, ale zapisanie wszystkich które chcesz dodać do przechowalni w plikach, lub pominięcie decyzji również może być przydatne. Jeżeli dodasz część pliku do przechowalni, a pozostałej części nie, wynik komendy status będzie podobny do:

What now> 1
      staged   unstaged path
 1:  unchanged    +0/-1 TODO
 2:    +1/-1   nothing index.html
 3:    +1/-1    +4/-0 lib/simplegit.rb

Wynik komendy status dla pliku simplegit.rb jest interesujący. Pokazuje on, że kilka linii jest dodanych do przechowalni, a kilka nie. Masz plik, który jest tylko w części w przechowalni. W tym momencie, możesz zakończyć działanie trybu interaktywnego i uruchomić git commit w celu zatwierdzenia zmian.

Nie musisz również być w trybie interaktywnym aby dodać część pliku do przechowalni – możesz wywołać to samo menu, poprzez uruchomienie git add -p lub git add --patch z linii komend.

Ponadto, możesz użyć trybu patch do częściowego resetowania plików komendą reset --patch, do sprawdzania części plików komendą checkout --patch i do przechowywania części plików komendą stash save --patch. Zajmiemy się bardziej szczegółowo każdym z nich, gdy dojdziemy do bardziej zaawansowanych zastosowań tych komend.

scroll-to-top