Git
Chapters ▾ 2nd Edition

4.1 GitHub - Създаване и настройка на акаунт

GitHub е най-голямата онлайн услуга за съхранение на Git хранилища и централна точка за съвместна работа на милиони разработчици и проекти. Голям процент от всички Git хранилища се хостват в GitHub и много проекти с отворен код ползват платформата като средство за проследяване на проблеми, преглед на код и много други неща. Въпреки, че GitHub не е директно свързан със самия Git като проект с отворен код, доста вероятно е да искате или да трябва да комуникирате с GitHub в определени моменти от професионалната ви работа.

Тази глава е посветена на това как да използваме ефективно GitHub. Ще разгледаме създаването и управлението на акаунт, създаване и ползване на Git хранилища, популярните методи за сътрудничество в проекти, за приемане на външна помощ във ваши проекти, програмният интерфейс на GitHub и много други малки трикове, които да ви улеснят работата.

Ако за вас GitHub не представлява интерес, можете спокойно да пропуснете тази глава и да преминете към Git инструменти.

Създаване и настройка на акаунт

Първото нещо, което трябва да сторите, е да си създадете безплатен акаунт. Просто отворете https://github.com, изберете си незаето потребителско име, посочете имейл адрес и парола и натиснете големия зелен бутон “Sign up for GitHub”.

Регистрационната форма на GitHub.
Фигура 81. Регистрационната форма на GitHub

Следващото нещо, което ще видите, е страницата с платени планове - засега можете да я игнорирате. GitHub ще ви изпрати имейл за потвърждение на подадения адрес. Продължете и направете това, доста е важно (както ще видите по-късно).

Забележка

GitHub предоставя почти всичките си функции безплатно, с изключение на някои по-модерни екстри.

Платените планове на GitHub включват по-модерни инструменти и функции, както и увеличени лимити за безплатните услуги, но ние няма да се занимаваме с тях в тази книга. Повече информация за наличните планове и сравнения между плановете може да намерите на https://github.com/pricing.

Щраквайки върху Octocat логото в горния ляв ъгъл на екрана, ще попаднете във вашата dashboard страница. Вече можете да ползвате GitHub.

SSH достъп

В този момент, можете да се свързвате с хранилищата си по HTTPS с името и паролата, които създадохте при регистрацията. Обаче, за просто клониране на публични проекти, те не са ви нужни - акаунтът, който създадохте влиза в действие когато правите огледални копия на хранилища (fork) и изпращате промени към тези копия по-късно.

Ако искате да използвате SSH отдалечени хранилища, ще трябва да конфигурирате публичен ключ. Ако още нямате такъв, погледнете [_generate_ssh_key]. Отворете настройките на акаунта през линка в горната дясна част на прозореца:

“Account settings” линк
Фигура 82. “Account settings” линк

След това, изберете “SSH keys” секцията отляво.

“SSH keys” линк
Фигура 83. “SSH keys” линк

Оттук, натиснете бутона “Add an SSH key”, дайте описателно име на ключа, вмъкнете съдържанието на файла ви ~/.ssh/id_rsa.pub (или както сте го кръстили) в text area полето и натиснете “Add key”.

Забележка

Дайте име на SSH ключ, което се помни. Можете да използвате имена като "My Laptop" или "Work Account", така че ако искате по-късно да изтриете даден ключ, да можете лесно да разберете кой е той всъщност.

Вашият аватар

След това, ако желаете, можете да замените генерирания автоматично аватар с изображение по ваш вкус. Отворете секцията “Profile” (над SSH Keys) и натиснете “Upload new picture”.

“Profile” линк
Фигура 84. “Profile” линк

Ние сме избрали копие на Git логото на нашия диск и след това получаваме възможност да го изрежем.

Изрязване на аватара
Фигура 85. Изрязване на аватара

Сега всеки път, когато правите нещо в сайта, другите ще виждат аватара ви до потребителското име.

Ако сте качили аватар в популярната услуга Gravatar (често ползвана за Wordpress акаунти), то той ще бъде използван по подразбиране и няма нужда да минавате през тази стъпка.

Вашите имейл адреси

GitHub използва имейл адреса, за да асоциира Git къмитите с вашия потребител. Ако използвате няколко адреса във вашите къмити и искате GitHub да ги свързва правилно, ще трябва да ги добавите всичките в Emails секцията на административния интерфейс.

Добавяне на имейл адреси
Фигура 86. Добавяне на имейл адреси

В Добавяне на имейл адреси можем да видим някои от различните възможни статуси. Най-горният адрес се верифицира и определя като основен такъв, което значи че ще бъде използван за получаване на нотификации. Вторият адрес също се верифицира и може да бъде използван за основен, ако желаете да ги размените. Последният адрес не се верифицира и не може да се използва като основен. Ако GitHub види някой от тези адреси в къмит съобщенията в кое да е хранилище в сайта, то те ще бъдат асоциирани с вашия потребител.

Двустъпкова автентикация

Накрая, за допълнителна сигурност, определено е добре да настроите функцията за Two-factor Authentication или “2FA”. Двустъпковата автентикация е оторизационен механизъм, който е много популярен напоследък като средство за намаляване на риска от открадване на акаунта, в случай че някой разбере паролата ви. Включването ѝ ще укаже на GitHub да изисква два различни метода за оторизиране на достъпа, така че ако единият от тях е компрометиран, атакуващият да не може да получи достъп до акаунта ви.

Можете да откриете настройките за Two-factor Authentication в секцията Security на Account settings.

2FA в секцията Security
Фигура 87. 2FA в секцията Security

Ако натиснете бутона “Set up two-factor authentication”, ще се отвори конфигурационна страница, в която можете да изберете да използвате телефонно приложение за генериране на вторичен код за достъп (“time based one-time password”), или пък можете да укажете на GitHub да ви изпраща SMS с кода всеки път, когато се логвате.

След като изберете желания метод и изпълните инструкциите за настройка на 2FA, акаунтът ви ще бъде малко по-защитен и ще трябва да въведете код за достъп в допълнение към паролата си всеки път, когато се логвате в GitHub.

scroll-to-top